Regulamin

REGULAMIN POBYTU GOŚCI

W AGROTURYSTYCE ,,DOM POD LIPĄ''

§ 1

1.   Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby

2.   Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.

3.   Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.

4.   Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu lub sprzętu turystycznego w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

§ 2

1.   Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty przez Gościa w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

2.   Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu przez Gościa.

3.   Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem, że pokój nie został wynajęty innemu gościowi.

§ 3

1.   Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

2.   W godzinach 22.00 do 6.00 w pokojach należy zachować ciszę.

3.   Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem.

§ 4

1.   W trakcje pobytu sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez Gościa. Środki do sprzątnięcia pokoju udostępnia gospodarz.

2.   Trzymanie zwierząt domowych w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione

§ 5

1.   Gospodarz nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym nie przeznaczonym do tego miejscu.

2.   Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

3.   Gość powinien powiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody w pokoju (posesji) lub o jej stwierdzeniu.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci).

§ 6

1. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.

2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

3. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić posesję do godziny 22.00.

4. Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia tytoniu w całym domu.

5. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

6. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Życzymy przyjemnego pobytu.

Kontakt z nami

 

Dorota Szyc

tel. (+48) 87/641-21-87

tel. kom. (+48) 698-647-608

e-mail: szycdorota@wp.pl

Galeria zdjęć

Nasza lokalizacja